Lejebetingelser

Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse, til og med den dag lejemålet afmeldes, begge dage medregnet.

Lejeprisen gælder afhentet vores adresse, hvorfor lejeren debiteres for udgifterne ved transporten frem og tilbage.

I lejeafgiften er ikke indbefattet brændstof samt motorolie til, daglig vedligeholdelse.

Lejeren af dieseldrevne maskiner forpligter sig til som brændstof at benytte autodieselolie. Af smøreolie må kun benyttes de af os opgivende olietyper.

Reparationer må kun udføres på vores værksted eller på et af os anvist værksted. Materiellet afleveres i samme rengjorte stand som ved modtagelsen.

Efter materiellets aflevering på vores adresse finder eftersyn sted, og eventuelle reparationer/rengøring debiteres lejeren. Plus den normale daglige lejeafgift for anlægget pr. liggedag på værksted.

Vi påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelser til betjeningsmandskabet i den periode lejemålet vare. ​

Det lejede materiel er ansvar, kasko og brandforsikret under hele udlejningsperioden jf. forsikringsbetingelser.

Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det lejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om nødvendigt ved fogedens hjælp.

Lejemateriel kan ikke overtages til ejendom. lejet materiel må ikke videreudlejes eller overdrages til tredjemand.

Alle priser er ekskl. moms.

Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.​

Forsikringsbetingelser lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnes selvrisiko pr. skade 9995,- kr